American Staffordshire Terrier Köpeği

American Staffordshire Terrier ilk olarak 19 yüzyılda İngilterede hızlı ve güçlü bir köpek üretmek istenmiş Buldog ve Terrier ırkları melezlenerek elde edilmiştir.Günümüzde ise zekaları ve insanlar ile iyi ilişkileri nedeniyle iyi bir aile köpeği olarak kullanılmaktadır.03.09.1996 yılında boğa tipi terrier sınıfına alınarak bir ırk olarak kabul edilmiştir.

American Staffordshire Terrier Genel Özellikleri

1-Fiziksel Özellikleri

Bu ırk Oldukça hızlı,kaslı güçlü bir yapıdadır.Kalın ve büyük bir kafa,siyah burun,yuvarlak bir ağız,çok büyük bir ısırma gücü,geniş bir göğüs kafesi,boyutuna göre kısa bir kuyruğa sahiptir,Ön bacaklar arka bacaklara göre daha güçlüdür ve büyük kemiklerden oluşur.Tüyleri kısa ve serttir,fazla dökülmemesine karşın yılda bir kere yoğun olarak tüy değiştirir..Renkleri Siyah, Kaplan Desenli, Açık Kahverengi, Samur, Mavi ve bunların karışımları olabilir.

American Staffordshire Terrier

Boy: Dişi: 41–46 cm, Erkek: 45–50 cm
Kilo: Dişi: 25–38 kg, Erkek: 28–40 kg

2-Karakteri

Dünyada bu ırk çocuk bakıcısı olarak anılır çocuklarla arası oldukça iyidir ve onları muhteşem denilebilecek düzeyde korur.Oldukça neşeli ailesini çok seven ve apartman yaşamına çok uygundur fakat yabancılara ve diğer köpeklere karşı oldukça agresif olabilir bu nedenle mutlaka ileri itaat eğitimi verilmeli,erken yaşta sosyalleştirilmeli’dir. ve kesinlikle tasmasız dolaştırılmamalı’dır. İşleri kendi bildiği şekilde halletmeyi seven bir özelliği olduğundan mutlaka kontrol altında tutulmalıdır.

Oldukça inatçı ve kazıcı köpekler olduğu için bahçenizde kalıyorsa mutlaka çok güçlü teller ve beton bariyerler olmalıdır aksi halde dışarı çıkması çok zor olmayacaktır.Çevresinde yer alan evcil hayvanlara ve yabancılara hoşgörüleri yoktur ve zarar verebilirler;bu nedenle ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanmış bir ırktır.

3-Tarihi

19. Yüzyılda dövüş için hızlı ve güçlü fakat insanlarla’da arası çok iyi olan bir köpek ırkı üretmek amacıyla çalışmalar başladı ve bu köpek cinsi ortaya çıktı.İlk Staffordshire Bull Terrier Kulübü 1835’te İngiltere’de kuruldu ve kısa bir süre sonra bir cins standardı belirlendi.Daha sonra bu ırk Amerika’ya getirilerek geliştirildi. 1975’te Amerikan Kennel Kulübü tarafından tanındı. AKC‘ye kayıtlı ilk Stafford, Tinkinswood Imperial olarak adlandırıldı.İlk Amerikan Staffordshire Terrier Kulübü 1974 yılında kuruldu.

American Staffordshire Terrier

4-Sağlık

Genellikle oldukça dayanıklı bir ırk olmasına karşın belli hastalıklar bu köpeklerde’de görülebilir;genellikle yavruluk döneminde görülmeyen bir çok hastalık yetişkinliğe ulaşıp ağırlıklarının artmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Köpek Kalça Displazisi (CHD): Uyluk kemiğinin kalça eklemine tam olarak oturmaması ve sonunda topallığa neden olan bir hastalıktır.

Dirsek Displazisi: Köpeğin dirseğini oluşturan üç eklemin farklı büyüme oranlarından kaynaklandığı ve eklem gevşekliğine neden olduğu düşünülen kalıtsal bir durumdur. Bu ağrılı topallığa yol açabilir.Kalıtsal olduğu için bu hastalığa sahip köpekler üreme için kullanılmamalıdır.

Kalıtsal Katarakt: Erken yaşta göz merceğinde opaklık veya bulanıklık gelişimi olur. Bu durum hızla ilerler ve köpekler 3 yaşına kadar kör olabilir. Ameliyat bazen görmeyi kısmen’de olsa geri kazandırabilir.

Cilt Alerjileri: Atopik dermatit olarak da bilinen bu kaşıntılı, köpekler’de tüy dökülmesi veya derilerinde kızarıklık oluşmasına neden olur.

Eğitim

Oldukça zeki ve becerikli bir ırk olduğu için eğitimi oldukça kolaydır fakat baskın karakter özelliklerinden dolayı dominant bir kişi yada sahibi tarafından eğitilmelidir.Kendi kararlarını kendisi vermeyi sevdiğinden mutlaka yavruluktan başlayarak eğitim verilmelidir.

Bu ırkın melezleri ülkemizde yasaklanmıştır.Sahip olmaya yada üretilmesine izin verilmemektedir.Aşağıda kanun maddesini görebilirsiniz.

İl hayvan koruma kurulunun görev ve sorumlulukları

     MADDE 6 – (1) İl hayvan koruma kurulu;

     a) Hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere, av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi hususlarında alınmış olan, Merkez Av Komisyonu Kararları göz önünde bulundurularak; hayvanların korunması ve kullanılmasında, onların yasal temsilciliği niteliği ile 5199 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmekle,

     b) Ev ve süs hayvanları ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyeler ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

     c) Geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlamak, ilde kurulacak geçici hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek, denetlemek ve gerekli önlemleri almakla,

     ç) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan mevcut bakımevlerinin, geçici bakımevi kriterlerine uyumlu hale getirilmesi için kararlar almak ve uygulanmasını sağlamakla,

     d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların, il müdürlüklerince izin verilen geçici ve özel geçici bakımevlerine götürülmesi kararlarını almak ve uygulanmasını sağlamakla,

     e) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamakla,

     f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,

     g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

     ğ) Hayvanların korunması ile ilgili sorunları tespit edip, konu hakkında yapılan uygulamaları, yıl sonunda Bakanlığa rapor halinde sunmakla,

     h) İl sınırları içinde, hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren beş/on yıllık plan ve projeler yapmakla, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmakla, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak, hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almakla,

     ı) Pitbull Terrier ve Japanase Tosa gibi tehlikeli köpek sahiplerince, yapılan müracaatları kabul ederek kayıt altına almakla ve bu hayvanların kısırlaştırıldığına dair Ek-5 deki Kısırlaştırılan Tehlikeli Hayvanlara Ait Kayıt Belgesini muhafaza etmekle,

     i) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte verilen görevleri yapmakla

     görevli ve sorumludur.

[mas_static_content id=”11435″]

Yazar Hakkında