Köpeklerde Pnömotoraks

Köpeklerde Pnömotoraks Göğüs ve Akciğer Arasında Hava Birikimi sorunu için tanımlanan bir hastalıktır.Plevral boşlukta, göğüs duvarı ile akciğerler arasındaki alanda hava birikimi olur.Bir travmaya bağlı yada kendiliğinden, kapalı veya açık olarak iti tiptir. Sibirya kurdu gibi büyük, derin göğüslü köpeklerin bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.Bu hastalığın kedileri nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız, lütfen PetMD sağlık kütüphanesindeki bu sayfayı ziyaret edin.

Köpeklerde Pnömotoraks Belirtileri ve Çeşitleri

Dört ana kategorisi vardır: travmatik, spontan, kapalı ve açık. Semptomlar türüne göre değişir, ancak bazıyaygın belirtiler arasında hızlı nefes alma (taşipne), nefes almada güçlük (nefes darlığı), karından sığ hızlı nefes alma ve hızlı kalp atış hızı (taşikardi) bulunur.Plevral boşlukta hava biriktiğinde ortaya çıkan ve araba kazası gibi bir tür travmaya bağlı olarak ortaya çıkan travmatik tipinde, şok belirtileri belirgin olabilir.

Köpeklerde Pnömotoraks

Öte yandan, spontan tipinde köpeklerde akciğer hastalığı belirtileri görülebilir.Açık tipi,solunum sisteminde, göğüs duvarında bir delinme gibi, plevral boşluk ile dış atmosfer arasında temasla sonuçlanan bir kusur olduğunda ortaya çıkmaktadır. Kapalı tipi ise herhangi bir solunum bozukluğu olmayan şekli olarak tanımlanabilir.Travmatik tipi genellikle açıktır, spontan ise her zaman kapalıdır.Diğer bir tür,havanın düzenli inhalasyon sırasında plevral boşluğa aktarıldığı, hapsolduğu ve plevral boşluğa tek yönlü bir hava transferi oluşturduğu tansiyon şeklidir.

Nedenleri

Pnömotoraks, göğüs boşluğunda akciğerlerin etrafındaki hava birikimiyle karakterize bir durumdur. Köpeklerde pnömotoraks, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İşte köpeklerde pnömotoraksın yaygın nedenlerinden bazıları:

Travma: Köpeklerde pnömotoraksın en yaygın nedenlerinden biri travmadır. Kaza, düşme, trafik kazaları, köpek dövüşleri veya başka türdeki yaralanmalar sonucu kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları veya diyafragma yırtılmaları oluşabilir. Bu tür yaralanmalar, göğüs boşluğuna hava sızmasına neden olarak pnömotoraksa yol açabilir.

Köpeklerde Pnömotoraks

Akciğer Hastalıkları: Bazı akciğer hastalıkları, akciğerlerde hava sızıntısına neden olabilir ve pnömotoraks gelişebilir. Örneğin, kronik obstrüktif pulmoner hastalık (KOPH), akciğer embolileri, akciğer tümörleri gibi durumlar pnömotoraksa yol açabilir.

Radyoterapi: Köpeklerde kanser tedavisi için uygulanan radyoterapi, akciğerlere zarar verebilir ve pnömotoraks gelişebilir.

Yabancı cisimler: Köpeklerin burunlarına, boğazlarına veya akciğerlerine kaçan yabancı cisimler (örn. iğne, çivi, otlar vb.) akciğer yaralanmasına neden olarak pnömotoraks oluşumuna katkıda bulunabilir.

Nefes borusu veya akciğer cerrahisi: Ameliyat sırasında veya sonrasında meydana gelen komplikasyonlar, pnömotoraksa neden olabilir.

Spontan Pnömotoraks: Nadir durumlarda, herhangi bir neden olmaksızın köpeklerde spontan pnömotoraks gelişebilir. Bu durumda, göğüs boşluğundaki hava aniden birikir.

Teşhis

Pnömotorakstan şüphelenilen durumlarda iki birincil tanı prosedürü yapılabilir: torakosentez ve bronkoskopi. Bir uzantıya bağlı bir intravenöz (IV) kateterin plevral boşluğa yerleştirildiği torakosentez, tanıyı doğrulayabilir ve plevral boşluktan havayı çıkarmak için de kullanılabilir. Bronkoskopi, küçük bir kamera takılı ince bir tüpün ağız yoluyla solunum yollarına yerleştirilmesini içerir. Bu en iyi, trakeal veya büyük hava yolu travması kanıtı varsa yapılır.Ek teşhis teknikleri, göğsün X-ışını ile filminin çekilmesi ve idrar tahlili gerekebilir.

Tedavi

Hatalığa yakalanan köpekler, plevral boşlukta hava birikimi durana veya stabilize olana kadar hastanede tedavi edilmelidir. Mümkün olduğunca çok hava plevral boşluktan çıkarılmalı ve evcil hayvanınız stabil hale gelene kadar oksijen tedavisi sağlanmalıdır. Havanın çıkarılması, plevral boşluğa bir uzantıya takılan intravenöz (IV) bir kateterin yerleştirildiği torakosentez yoluyla gerçekleştirilebilir.

Travmatik olan vakalarda, köpeğin göğsündeki açık yaralar en kısa sürede temizlenmeli ve hava geçirmez bir bandajla kapatılmalı ve daha sonra cerrahi olarak müdehale edilmelidir. Travma vakalarında intravenöz sıvıların verilmesi gereklidir. İlk tedaviden sonra, tekrarlama olasılığını en aza indirmek için köpeğin aktivitesi en az bir hafta boyunca ciddi şekilde kısıtlanmalıdır. Solunum hızı ve nabız diğer hayati belirtiler izlenmelidir.Köpeğinizin bakımında normalden fazla özen göstermeniz gereklidir.Veteriner hekiminiz, köpeğinize tedavi sonrası nasıl bakım yapacağınız konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Yazar Hakkında